Het Watersnoodmuseum in de Zeeuwse plaats Ouwerkerk is een nationaal kennis- en herinneringscentrum geworden.

Minister Schultz van Haegen heeft deze status verleend wegens het belang van het museum als herinneringsplek voor de ramp van 1953. Aan de naamswijziging is geen extra geld verbonden.

Volgens de minister van Infrastructuur speelt het museum, dat in 2001 begon, "een waardevolle rol in de voorlichting over waterveiligheid en verzamelt het wereldwijd kennis over overstromingen".

De instelling bevindt zich op de plek waar in 1953 de grootste dijkdoorbraak was. Oude caissons waarmee het dijkgat destijds is gedicht, dienen als onderkomen.

Het museum draait op vrijwilligers, met een professionele staf. Vorig jaar kwamen 85.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Springtij

De Watersnoodramp geldt als een van de grootste natuurrampen die Nederland ooit trof. Door de combinatie van zware stormvloed en springtij steeg het water in de nacht van 31 januari op 1 februari tot extreme hoogte.

Bijna 200.000 hectare grond kwam onder water te staan. De ramp kostte ruim 1800 mensen het leven en tienduizenden dieren verdronken. Ruim drieduizend huizen werden verwoest en bijna een half miljoen gebouwen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant raakten beschadigd.