De rekentoets in het voortgezet onderwijs is in 2015 beter gemaakt dan in 2014. Meer leerlingen haalden een voldoende en ook het gemiddelde cijfer is hoger. 

Dat geldt voor alle schoolsoorten, maar vooral het vmbo scoorde flink beter, blijkt donderdag uit cijfers van het ministerie van Onderwijs.

De gemiddelden waren vorig najaar al globaal bekend maar nu zijn de exacte resultaten van alle scholen in te zien. Daaruit valt op te maken dat er grote verschillen zijn tussen scholen van dezelfde schoolsoort.

Vorig jaar haalde 50,9 procent van de leerlingen op het vmbo bb een voldoende (was 42,2); op het vmbo kb ging het percentage van 43,5 naar 58,8 en op het vmbo gt van 59,6 naar 69,4. Op de havo scoorde 53,8 een voldoende (was 47,4) en op het vwo steeg het percentage voldoendes van 89,7 naar 91,5.

Vmbo 

Het gemiddelde cijfer dat de leerlingen haalden steeg op het vmbo bb van 5,3 naar 5,6, op het vmbo kb van 5,5 naar 5,9 en op het vmbo gt van 5,9 naar 6,3. Op de havo ging het gemiddelde omhoog van 5,5 naar 5,8 en op het vwo van 7 naar 7,4.

Het slechtst scoren het MY College in Spijkenisse, waar nog geen kwart van de leerlingen (23,4 procent) een voldoende haalde, het Mediacollege Amsterdam (36,6 procent) en het Herlecollege in Heerlen (37,2 procent). Op het Gymnasium Trevanium in Sittard en Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther haalde bijna iedereen (98 procent) een voldoende.

De rekentoets is politiek omstreden, omdat leerlingen het slachtoffer zouden worden van slecht rekenonderwijs. Uiteindelijk werd afgesproken dat alle leerlingen de rekentoets moeten maken, maar dat het cijfer komend schooljaar alleen nog op het vwo meetelt voor het halen van een diploma.