Door de komst van vluchtelingen en gastarbeiders is de Nederlandse bevolking vorig jaar verder gegroeid. In de loop van 2016 gaat Nederland over de grens van 17 miljoen inwoners heen.

Op 31 december telde Nederland ruim 16,9 miljoen inwoners, ongeveer 79.000 meer dan een jaar eerder. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben 203.000 immigranten zich vorig jaar ingeschreven in Nederland. Dat zijn er bijna 20.000 meer dan in 2014. Het CBS verwacht dat de immigratie dit jaar verder toeneemt.

Immigranten mogen zich inschrijven wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen of wanneer ze minstens een halfjaar in een opvang verblijven. De meeste immigranten komen uit Polen, maar er zijn ook veel Polen die Nederland verlaten. Er kwamen vorig jaar 21.000 Syriërs, 3000 Eritreeërs en 2000 Ethiopiërs bij.

Vertrokken

Daar staat tegenover dat ongeveer 146.000 mensen vorig jaar zijn vertrokken uit Nederland. Dat betekent dat er netto ongeveer 57.000 inwoners (nieuwkomers min vertrekkers) zijn bijgekomen door migratie.

Er zijn vorig jaar opvallend veel mensen overleden, ongeveer 147.000. Vooral in het eerste halfjaar stierven veel mensen, toen er een lange griepgolf was. Bovendien werden er weinig baby's geboren, bijna 170.000. Door 'natuurlijke aanwas', oftewel geboorten min overlijdens, groeide de bevolking dus met ongeveer 22.000 mensen. Dat is het laagste aantal sinds 1871.

Nareizigers

Nieuwe asielzoekers tellen nog niet mee voor de bevolking. Volgens het CBS vroegen vorig jaar meer dan 43.000 mensen asiel aan in Nederland, twee keer zo veel als in 2014. Daarnaast waren er bijna 14.000 'nareizigers', bijna drie keer zo veel als een jaar eerder.

In totaal kwamen dus bijna 57.000 mensen zo binnen. Dat is meer dan het 'piekjaar' 1994, toen er veel vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië kwamen, maar in de Eerste Wereldoorlog vluchtten nog meer mensen naar Nederland.

De meeste asielzoekers komen uit Syrië. Onder hen zijn ook duizenden Palestijnen, die in vluchtelingenkampen in Syrië leefden. Bijna de helft van de asielzoekers en nareizigers is een volwassen man. Een op de drie is kind, volwassen vrouwen vormen een kwart.