Er zouden negenduizend leraren nodig zijn om de werkdruk van docenten in het voortgezet onderwijs te normaliseren. 

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat het televisieprogramma Zembla inzag. 

Het onderzoek naar de werkdruk onder de docenten is volgens Zembla het grootste onderzoek in het onderwijs sinds de jaren tachtig. Uit de resultaten blijkt dat docenten gemiddeld zes uur per week meer werken dan contractueel is afgesproken.

In de ogen van de AOb is zes uur te veel. Omgerekend betekent dit dat er negenduizend extra leraren nodig zijn om deze werkdruk te normaliseren.

Dagelijks gebeld

De onderwijsbond zegt dagelijks te worden gebeld door docenten die zeggen overwerkt te zijn. Dit was reden om een onderzoek te starten naar de werklast. Docenten die deelnemen, moeten dagelijks gedetailleerd bijhouden wat ze aan werkzaamheden verrichten en hoe lang.

Het onderwijs kampt al langer met een tekort aan leraren. Vooral als het gaat om de exacte vakken als wiskunde en natuurkunde en talen als Duits en Nederlands.