De vermeende politiemol Mark M. heeft mogelijk ''een kleine tien'' onderzoeken van de politie beschadigd. 

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer verder dat de voormalig politieman in totaal ruim honderd strafrechtelijke onderzoeken in de politiesystemen heeft bekeken en delen daarvan heeft opgeslagen.

Het onderzoek hiernaar is overigens nog niet afgerond. Dus wat de precieze schade is die M. mogelijk heeft aangericht, kan nog niet worden gemeld.

De man uit Weert wordt ervan verdacht dat hij politie-informatie heeft verkocht aan criminelen. M. heeft volgens justitie als politieman duizenden pagina's vertrouwelijke onderzoeksinformatie gekopieerd uit het politiesysteem. Hij zou die informatie via mail en op USB-sticks hebben verkocht.

Infiltranten

M. had geen toegang tot gegevens over politie-infiltranten. De 29-jarige man had wel basistoegang tot het politiezoeksysteem BlueView, waardoor hij bij processen-verbaal, aangiften en andere informatie kon komen. Volgens het OM heeft M. informatie opgevraagd van strafrechtelijke onderzoeken in het zuiden van het land.

Door fouten van de politie kon M. jarenlang zijn gang gaan. De man uit Weert werkte in een vertrouwensfunctie terwijl hij nog niet aan de vereisten daarvoor voldeed. Toen hij van die taken werd gehaald, werden zijn autorisaties niet ingetrokken, waardoor hij nog steeds bij de vertrouwelijke gegevens kon.

Screening

Uit een inventarisatie is inmiddels gebleken dat zeker 118 politiemensen die werken op een vertrouwensfunctie A (hoogste vertrouwensfunctie), daar nog niet voor zijn gescreend.

Daarom is iedereen die niet beschikte over de vereiste Verklaring van geen bezwaar (VGB) vanaf 1 december vorig jaar tijdelijk ander werk gaan doen. Dit in afwachting van hun screening.

M. werd eind september vorig jaar opgepakt. Hij kwam in beeld door een onderzoek naar een autohandelaar uit Oirschot, bij wie gevoelige politie-informatie werd gevonden.