Basisscholen mogen zelf bepalen hoe zij gedurende de acht leerjaar de Engelse lessen verdelen, als de leerlingen na groep 8 maar een helder gedefinieerd eindniveau hebben bereikt.

Dat adviseert het Platform Onderwijs2032 dat in opdracht van het kabinet de inhoud van het onderwijs tegen het licht heeft gehouden. Het plan werd zaterdag aan staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) overhandigd.

In een eerder advies stond nog dat basisschoolleerlingen verplicht vanaf groep 1 Engelse les moesten krijgen. In oktober 2015 werden de hoofdlijnen van het advies al gepresenteerd en vervolgens besproken met betrokkenen. Daarop werd het plan aangescherpt. 

Verder staat in het plan dat Nederlandse taal, rekenen en wiskunde voor alle leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs onverkort van belang blijven. Ook Engels, digitale geletterdheid en burgerschap moeten in die basis worden opgenomen. 

"Ik ben er trots op dat Onderwijs2032 een zoektocht is geworden die gevoed is door onze hele samenleving", aldus Dekker. "Er ligt nu een helder advies over wat kinderen later moeten kennen en kunnen. Een uitstekende basis waarop leraren verder kunnen bouwen aan een nieuw en eigentijds curriculum."