De gemeente Utrecht heeft geen fout gemaakt met het instellen van een milieuzone waar oude, vervuilende auto's en busjes niet in mogen. 

Volgens de rechter mocht de gemeente dit doen, ook al heeft de milieuzone misschien niet zo heel veel effect op de luchtkwaliteit in de stad.

De Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) sleepten de gemeente Utrecht voor de rechter omdat zij het niet eens zijn met de zone. De partijen gaan nu in hoger beroep. 

De SSLU wilde van de zone af omdat die maar een heel klein beetje zou helpen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit, of er zelfs helemaal niet goed voor zou zijn.

Schrappen

Volgens de rechter heeft Utrecht een onvolledig beeld geschetst van de effecten, maar is dat niet genoeg reden om de milieuzone te schrappen. De KNAC vond de verkeersborden die Utrecht gebruikt om de milieuzone aan te duiden maar verwarrend. Ook dat vindt de rechter geen onoverkomelijk probleem.

"De luchtkwaliteit wordt niet schoner door het instellen van een milieuzone", zegt Kees van Oosten namens de SSLU. "Je verwacht dan dat de lucht significant beter wordt, maar dat is niet zo. Wel zijn de mensen die hun oude auto's moeten wegdoen een vermogen kwijt'.' Hij wijst erop dat ook de rechter stelde dat de milieuzone niet heel veel effect heeft op de luchtkwaliteit.

Redelijk besluit

De rechtbank zegt dat er alleen is gekeken naar de vraag of het een redelijk besluit was van de gemeente. Over de vraag of de zone zelf goed of slecht is, heeft de rechter geen uitspraak gedaan, dat is allemaal al in de gemeenteraad besproken.

Milieudefensie zegt blij te zijn met de uitspraak. ''Milieudefensie is opgetogen dat de rechter kiest voor gezondere lucht. Luchtvervuiling zorgt jaarlijks voor duizenden sterfgevallen en tienduizenden zieke mensen'', stelt campagneleider Anne Knol.

''Door de meest vervuilende auto's te weren in een milieuzone, wordt de lucht gezonder. We zouden de milieuzone dan ook een gezondheidszone moeten noemen. Gezonde lucht is natuurlijk goed nieuws voor iedereen.''

Ook de gemeente Utrecht zegt "heel tevreden" te zijn over de uitspraak. "De milieuzone is bedoeld voor gezonde lucht. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft gevraagd maatregelen te nemen voor een schonere lucht. Daarvoor is deze maatregel ingesteld'', aldus wethouder voor verkeer, Lot Van Hooijdonk (GroenLinks).

Schultz

''Het is gewoon een zaak van de gemeente Utrecht". Zo reageerde minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vrijdag op de uitspraak. Volgens Schultz is het niet een effectief middel om de luchtproblemen op te lossen.

Utrecht en Rotterdam hebben een milieuzone. De bewindsvrouw denkt niet dat ''het groots'' gaat worden overgenomen door de rest van Nederland.