In Amsterdam vond het afgelopen halfjaar twee keer een zedendelict plaats waarbij vluchtelingen waren betrokken. Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan in een brief aan de gemeenteraad.

De eerste melding ging over een vluchteling die in een zwembad enkele meisjes heeft aangerand dan wel lastig gevallen. De politie acht het aannemelijk dat de nog voortvluchtige dader afkomstig is uit de noodopvang.

De tweede melding ging over een vluchteling uit de noodopvang die in een café een jonge vrouw heeft betast en lastiggevallen. De politie kan de dader niet aanhouden omdat het slachtoffer niet bekend is en geen aangifte heeft gedaan.

''Zedendelicten en andere schendingen van fundamentele waarden en vrijheden willen wij absoluut niet in de stad'', aldus Van der Laan. ''Dergelijke incidenten zijn heel kwalijk en snel ingrijpen is dan noodzakelijk.'' 

Tijdens de nieuwjaarsnacht in Keulen vonden er honderden aanrandingen en berovingen plaats, door daders van vooral buitenlandse afkomst. Een deel van de verdachten bleek asielzoeker.

Incidenten

De burgemeester schrijft verder dat in de verschillende noodopvanglocaties het afgelopen halfjaar ongeveer dertig incidenten zijn geweest. Het gaat dan onder meer om vechtpartijen tussen de bewoners (sjiieten versus soennieten, Eritreeërs tegen Syriërs en tussen moslims en christenen). Ook was er sprake van bijvoorbeeld dronkenschap, opstootjes, intimidatie en onrust over (de te lange rij voor) het eten.

Van der Laan wil openheid van zaken geven na de suggestie in de media dat in Amsterdam incidenten bij de noodopvang worden toegedekt. De gemeenteraad had hier vragen over gesteld. Volgens de burgemeester is er geen sprake van dat zaken onder de pet worden gehouden.

''Niet om iets te verbergen, maar omdat het ongebruikelijk is te communiceren over alle incidenten die zich in een stad met 825.000 inwoners vanzelfsprekend in groten getale voordoen.'' Met de hoofdcommissaris van politie en de hoofdofficier van justitie is regelmatig overleg over onder meer de opvang van vluchtelingen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft Amsterdam jaarlijks te maken met vier- tot vijfhonderd geregistreerde zedenmisdrijven. Ongeveer driehonderd verdachten worden elk jaar met die misdrijven in verband gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel zedendelicten en -verdachten vorig jaar in totaal in de hoofdstad zijn geregistreerd.

Video: Asielprocedure in Nederland in 60 seconden

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland