Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn de afgelopen vier jaar 117 medewewerkers in de fout gegaan. Ze werden ontslagen of berispt.

De meeste medewerkers konden werk en privé moeilijk scheiden. Veel betrapte medewerkers hadden ongeoorloofd in het computersysteem informatie opgevraagd over strafzaken of over familieleden.

Een woordvoerder van het OM heeft een bericht hierover in het AD bevestigd.

De overgrote meerderheid van de incidenten waren lichte vormen van plichtsverzuim en geen strafbare feiten. In acht gevallen ging het om officieren van justitie. Een aanklager verscheen dronken in de rechtszaal. 

Hoofdofficier van justitie Kitty Nooy, ook hoofd van het integriteitsbureau, noemt het incident met de dronken aanklager zorgwekkend voor de geloofwaardigheid van het OM.

''Zij hebben een voorbeeldfunctie. Zij klagen mensen aan. Zij eisen straffen. Wanneer zijzelf de mist in gaan is dat echt heel vervelend", aldus Nooy.  De man is hiervoor hard gestraft. ''Over die mensen zeggen we: het is klaar. Zij horen hier niet.’’

Stagiairs

Sinds 2012 houdt het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie alle misstanden bij. Niet alleen vaste medewerkers gingen de fout ook in. Ook stagiairs en tijdelijke medewerkers maakten een misstap. In die periode werden tien medewerkers ontslagen, vier vertrokken uit zichzelf.

Nooy zegt dat elke misstap van een medewerker van het OM er een te veel is. "Juist wij moeten het goede voorbeeld geven. Wij zijn een open en transparante organisatie."

''Maar tegelijkertijd is het een illusie dat in een organisatie met meer dan vijfduizend mensen iedereen zich gedraagt zoals het zou moeten,’’ zegt Nooy.