Vluchtelingen dreigen een nieuwe onderklasse te worden in de Nederlandse samenleving, daarbij spelen werkloosheid en criminaliteit een grote rol.

Onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwen daarvoor dinsdag in De Volkskrant.

De waarschuwing is gebaseerd op een studie naar de integratie van 33.000 asielmigranten die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen en een verblijfsvergunning kregen. Veel van hen waren langdurig werkloos. Om zo'n zelfde situatie te voorkomen moet de overheid zich meer inspannen om de huidige asielmigranten aan werk te helpen.

Door een lange wachttijd op een status en woning loopt de groep al snel een achterstand op. Ook de tijd waarin zij in opvangcentra zetten heeft een negatieve uitwerking op de kans op werk.

Werk

Van de 33.000 asielmigranten in de studie had circa 25 procent vijf jaar na hun aankomst in Nederland een betaalde baan van meer dan dertig uur per week. Na vijftien jaar steeg dat aantal tot 'slechts' 35 procent, schrijft de krant.