Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) moet maandag zo'n 35 operaties uitstellen wegens stroomstoringen als gevolg van ijsafzetting op hoogspanningskabels.

Door de ijsafzettingen op de kabels heeft het hele noorden te kampen met zogeheten spanningsdips in het elektriciteitsnet. Daardoor zijn er regelmatig stroomonderbrekingen voor een korte tijd.

''Dat kan tot gevolg hebben dat medische apparatuur tijdelijk uitvalt en opnieuw gestart moet worden. Met name bij hoogcomplexe ingrepen zoals die in het MCL plaatsvinden, kan tijdelijke uitval van apparatuur risico's voor de patiënt opleveren'', aldus het ziekenhuis maandag.

Ingrepen met een medisch ''zeer spoedeisend karakter'' gaan wel gewoon door. Het MCL weet nog niet wanneer het normale operatieprogramma kan worden hervat. ''Het MCL overlegt met partijen in de zorg om patiënten die met spoed zorg nodig hebben goed te kunnen helpen, hetzij in het MCL, hetzij in een ander ziekenhuis. In de loop van de dag vindt geregeld overleg plaats om de situatie voor dinsdag te beoordelen'', aldus het ziekenhuis.

Deskundigen noemen de stroomstoringen in het noorden 'lijndansen'. Daarbij worden de elektriciteitsdraden zwaar door afzetting van ijs en gaan ze flink bewegen in de felle wind. Als de draden met elkaar in botsing komen en breken, kan een storing ontstaan.