Nederlanders hebben zich de afgelopen maanden veruit de meeste zorgen gemaakt over de komst van vluchtelingen naar ons land. 

Over de Nederlandse economie zijn we steeds vaker tevreden en ook ons eigen leven beoordelen we met een dikke voldoende.

Dat zijn enkele conclusies in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag is gepresenteerd. Het onderzoek richt zich op het laatste kwartaal van 2015.

Immigratie en integratie domineren het 'nationaal probleembesef', aldus het SCP. Mensen zijn bang voor toenemende spanningen in de samenleving en velen vinden het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen, terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jaren op een woning moeten wachten.

Ook leeft bij een flink aantal mensen de angst dat zich onder de vluchtelingen terroristen bevinden.

Boos

Slechts 13 procent van de ondervraagden vindt dat Nederland juist meer vluchtelingen zou moeten opnemen en is boos over de ongastvrije houding tegenover asielzoekers.

Het aantal mensen dat tevreden is met de Nederlandse economie neemt toe: van 64 procent in het derde kwartaal naar 74 procent in de afgelopen drie maanden.

Wel is er een groot verschil tussen de zes of lager waarmee we de politiek en samenleving beoordelen en het hoge rapportcijfer dat we aan ons eigen leven geven. Nederlanders zijn in ruime meerderheid tevreden over hun eigen financiële situatie en hebben daarover ook positieve verwachtingen.