De gemeente Loon op Zand zet vrijwilligers in die de komende drie maanden meefietsen met leerlingen van een basisschool voor speciaal onderwijs in Waalwijk. De route van Kaatsheuvel naar Waalwijk voert langs een tijdelijke opvang voor vluchtelingen.

Dat zegt wethouder Wil Ligtenberg dinsdag tegen NU.nl na berichtgeving van het AD.

"Het is volstrekt veilig om langs de opvang te fietsen", stelt hij. "Maar er zijn een paar ouders die toch zeggen er geen goed gevoel bij te hebben. Daarom hebben we het aanbod voor begeleid fietsen gedaan."

Hij beklemtoont dat het niet om een asielzoekerscentrum gaat, zoals het AD meldt, maar om een tijdelijke opvang waar drie maanden 1.200 vluchtelingen worden gehuisvest. Het gaat bovendien niet om beveiligers, maar om vrijwilligers die desgewenst kunnen meefietsen.

"Er zijn geen feiten die het gevoel van onveiligheid onderbouwen. Er zijn zelfs geen ouders die zich concreet hebben gemeld met klachten. Maar we doen dit op basis van signalen die we hebben gekregen tijdens de voorlichtingsavonden over de noodopvang."

Speciale groep

Het is onduidelijk hoeveel ouders van dit aanbod gebruik maken. Het gaat om zestig kinderen die op de school in Waalwijk speciaal onderwijs genieten. Maar veel ouders brengen hun kinderen ook zelf met de auto naar Waalwijk.

"Het gaat in de eerste plaats om de kinderen", legt Ligtenberg uit. "Het is een speciale groep die heel duidelijk een vaste routine nodig heeft. Het verplaatsen van de school van Kaatsheuvel naar Waalwijk is een lang en moeizaam traject geweest. En de route is in nauw overleg met de ouders bepaald."

De wethouder stelt zich heel bewust te zijn "van het feit dat we met dit aanbod munitie geven aan mensen die willen roepen dat asielzoekers een gevaar vormen. En dat vinden we heel vervelend. Maar de kinderen en hun belang staan in dit geval voor ons voorop".

Locatie opvangcentrum