Het aantal files in 2015 is gestegen ten opzichte van 2014. De filezwaarte (lengte keer duur van de file) nam dit jaar met 20 procent toe.

De ANWB verwacht dat deze stijging in 2016 zal doorzetten.

De regio's Utrecht en Den Haag hadden te maken met de grootste drukte. De filezwaarte nam daar met 35 procent toe.

Door het aantrekken van de economie zijn er meer auto's op de Nederlandse wegen. Deze trend is vanaf april 2014 zichtbaar. In de jaren daarvoor daalde de lengte van de files juist.

Het aanleggen van extra rijstroken zorgt wel voor verlichting van de drukte, maar is niet toereikend. 

In de ochtendspits stond er in het afgelopen jaar in het hele land 16 procent meer file, in de avondspits is dit 29 procent meer.