Leerlingen krijgen in verschillende steden onnodig lang les in verouderde schoolgebouwen, omdat gemeenten en schoolbesturen het niet eens zijn over de huisvestingskosten. Onduidelijk is onder meer wie moet betalen voor renovaties.

Dat stellen de PO-Raad en experts met kennis van onderwijshuisvesting maandag tegen De Volkskrant.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen, terwijl het onderhoud van de panden geregeld wordt door de schoolbesturen. Het is echter niet duidelijk wie moet opdraaien voor de kosten van een ingrijpende renovatie, waardoor het pand jaren langer gebruikt kan worden.

De PO-Raad, sectororganisatie van basisscholen en HEVO (adviesbureau voor gemeenten en schoolbesturen over huisvesting) stellen dat de wet duidelijkheid moet bieden. Zo moet er vastgelegd worden in de wet dat beide partijen de kosten verdelen.

Indien er geen overeenkomst wordt gesloten, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de komende jaren. "Ongeveer de helft van alle schoolgebouwen is gebouwd tussen 1950 en 1980", aldus Mireille Uhlenbusch van HEVO. Volgens haar kunnen gemeenten niet voor alle scholen uit die tijd een nieuw pand plaatsen.

Rapporten

Momenteel zouden gemeenten vaak weigeren om mee te betalen als scholen vragen voor een bijdrage voor renovatie. Schoolbesturen kunnen dan enkel nieuwbouw aanvragen, waardoor de kosten alsnog bij de gemeente komen liggen, schrijft de krant.

Wel moet een schoolbestuur kunnen aantonen dat het huidige gebouw niet meer geschikt is om onderwijs in te geven. Scholen komen dan met rapporten waarin staat dat het gebouw onder andere lekt en kraakt, stelt onderzoeker Siebren Baars van de Technische Universiteit Eindhoven. Gemeenten komen daarna met hun eigen deskundigen die dat weer tegenspreken.