De angst die veel Nederlanders hebben voor de situatie in de wereld moeten we niet ontkennen, maar moet ook ons leven niet domineren. Dat was de boodschap die koning Willem-Alexander vrijdag uitdroeg tijdens zijn kersttoespraak.

"Sommige voelen zich in deze tijden in de steek gelaten en onvoldoende gehoord", stelde Willem-Alexander. "Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over de toekomst en vragen zich af hoe we onze eigen manier van leven kunnen beschermen in een wereld waarvoor we ons niet kunnen afsluiten."

Maar Nederland moet een plek blijven waarin iedereen zich thuis voelt, beklemtoonde de koning. "Onze plek in de wereld is ons dierbaar. Toch maakt dit ons niet onkwetsbaar voor zorgen en ongerustheid. Over gebeurtenissen die ons overvallen en waarmee we geen raad weten. Over verworvenheden die niet vanzelfsprekend zijn."

Willem-Alexander noemde "kalmte en onderling vertrouwen de vrienden van de vrijheid. Onze gezamenlijke kracht reikt verder en verbindt sterker dan we soms zelf denken." Nederlanders moeten hun open manier van leven koesteren en "trots zijn op een rechtsstaat die beschermt wat weerloos is en voorkomt dat alleen de hardste stemmen worden gehoord."

Persoonlijk karakter

De koning sprak de bevolking staand toe vanuit villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Het was Willem-Alexanders derde kerstrede. Die heeft altijd een sterk persoonlijk karakter, net zoals de toespraken van zijn moeder, prinses Beatrix, toen zij nog koningin was. 

Willem-Alexander refereerde onder meer aan gesprekken die hij het afgelopen jaar had gehad met Canadese veteranen die in 1945 hadden geholpen Nederland te bevrijden. Ook prees hij in het bijzonder alle miljoenen vrijwilligers die Nederland telt en die zich belangeloos inzetten voor anderen.

De toespraak was te volgen via onder meer NPO1, RTL4, Radio 1 en NU.nl.

De integrale tekst van de toespraak vindt u hier.