Het is nog lang niet duidelijk hoe het recht op een advocaat bij een politieverhoor in de praktijk gaat werken en hoe het zal worden gefinancierd. Advocaten zijn bezorgd over de voorbereidingen op het recht dat al per 1 maart gaat gelden.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) laat weten dat er haast bij is om dit zorgvuldig te regelen.

De advocaten zijn bezorgd over de mate waarin een advocaat ook echt een actieve rol zal kunnen vervullen. Ook zijn er vragen over de financiering van de rechtsbijstand, die nodig is voordat advocaten daadwerkelijk verdachten kunnen bijstaan tijdens een verhoor door de politie.

Door een uitspraak dinsdag van de Hoge Raad hebben aangehouden verdachten vanaf 1 maart recht op een advocaat tijdens het politieverhoor. Dat is eerder dan verwacht.

Het betekent dat een verdachte voordat het verhoor begint moet worden gewezen op dit recht. Alleen als de verdachte duidelijk afstand doet van het recht, hoeft er bij het verhoor geen advocaat aanwezig te zijn.

Voorbereidingen

De Hoge Raad is er bij de beslissing vanuit gegaan dat inmiddels voorbereidingen zijn getroffen, zodat de uitvoering van de nieuwe regel geen grote problemen hoeft te geven.

Maar de advocatenorde is hier dus niet van overtuigd en laat weten al veel langer aandacht te vragen voor een goede voorbereiding. "Slagvaardig optreden van politie en het ministerie is vereist. De NOvA roept hen daartoe dan ook op."