Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dit jaar worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept vanwege een conflict.

Gebruikers van de WMO en gemeenten stonden tot 2015 gemiddeld 1.100 keer per jaar voor de rechter. In de eerste negen maanden van dit jaar is dat aantal al opgelopen tot 1.688.

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl via LocalFocus van de Raad voor de Rechtspraak heeft ontvangen. In de WMO is vastgelegd op welke hulp ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen volgens de gemeente aanspraak maken, zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen.

Begin 2015 is de nieuwe WMO ingevoerd. Sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor het afhandelen van hulpverzoeken en financiële kwesties. Het gaat hierbij om zaken als de dagbesteding en huishoudelijke hulp. De wet is een opsplitsing van de ABWZ, die tot 2015 onder verantwoordelijkheid van het Rijk viel. 

Hulp in huishouding

Veel conflicten tussen WMO-gebruikers en gemeenten gaan over het aantal toegezegde uren voor hulp in de huishouding. Zo moest de gemeente Helmond van de rechter een inwoonster 4 uur huishoudelijke hulp geven in plaats van de eerder toegewezen 1 uur en 45 minuten.

Ook worden gemeenten teruggefloten vanwege te weinig onderzoek naar de persoonlijke situatie van een WMO-gebruiker, zoals bijvoorbeeld tegen de gemeente Utrecht gebeurde.

Tegen de gemeente Amsterdam diende in de eerste negen maanden van dit jaar al 191 zaken. Utrecht, Rotterdam en Waalwijk volgen met respectievelijk 116, 53 en 34 zaken.

Niet bij alle uitspraken wordt een gemeentenaam vermeld. Daarom is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel zaken tegen gemeente Den Haag zijn gevoerd.

WMO-conflicten

Illegalen

Vooral tegen het einde van dit jaar zijn veel rechtszaken tegen gemeenten gevoerd vanwege de WMO, meldt de NOS. Ook is de situatie in Amsterdam moeilijk vergelijkbaar met de rest van Nederland, omdat veel illegalen daar een WMO-zaak zouden hebben aangespannen tegen de gemeente.