Melkkoeien staan steeds vaker op stal dan in de wei. Vorig jaar liep 69 procent van de melkkoeien in de wei. Het jaar daarvoor was dat nog 70 procent.

Ongeveer 1,1 miljoen melkkoeien konden in 2014 buiten grazen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Het aantal koeien dat in de wei stond, groeide met tienduizend stuks. Doordat het aantal koeien dat op stal wordt gehouden met vijftigduizend dieren groeide, is het percentage weidegang iets gedaald.

In 2001 mocht nog 90 procent van de melkkoeien naar buiten.

Melkrobots

Vooral melkveehouders met minder dan veertig melkkoeien sturen hun dieren vaak de wei in, namelijk 94 procent. Bij grotere bedrijven worden melkrobots gebruikt. Ook speelt mee dat die koeien zo'n drie keer per dag worden gemolken. Weidegang wordt dan lastig, omdat koeien bijna continu in de stal moeten blijven.

Het gebied waar koeien worden gehouden, heeft invloed op de weidegang. In de veengebieden in het westen van Nederland, namelijk Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, lopen relatief de meeste melkkoeien buiten rond. De grond is daar vooral geschikt voor grasland.