De NS zet al het beschikbare materieel in om de drukte volgend jaar en begin 2017 aan te pakken. Niet noodzakelijk onderhoud wordt daarnaast deels uitgesteld. 

Oude dubbeldekkers worden opgeknapt en in sommige sprinters komen meer plaatsen in de tweede klasse beschikbaar. Op een aantal drukke trajecten gaan daarnaast in de spits bussen rijden en kantoorpersoneel van de NS reist met ingang van volgend jaar buiten de spits, zo staat in de belangrijkste plannen die de NS dinsdag presenteerde.

Afhankelijk van de periode in het jaar komt de NS volgend jaar 10 tot 45 rijtuigen te kort. Nu de economie aantrekt, neemt de reizigersgroei boven verwachting toe. Ook reizen er meer studenten met de trein. Bovendien wordt er in 2016 op een groot aantal plekken gewerkt aan het spoor en station waardoor er minder treinen rijden.

De NS heeft al afscheid genomen van verouderd materiaal terwijl de vervaging nog niet gereed is. Daardoor dreigt er een tekort van vijfduizend zitplaatsen te ontstaan. 

"Vooruitlopend op de komst van nieuwe treinen willen we met extra maatregelen onze reizigers meer alternatieven bieden om de reis naar hun hand te zetten", zegt NS-topman Roger van Boxtel. Voor de nieuwe treinen is meer dan 320 miljoen euro uitgetrokken.

Spitsmijden

Voor treinreizigers moet het mijden van de spits aantrekkelijker worden, zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Spoor) in een reactie op de plannen.

Dijksma wil bij het 'spitsmijden' met de NS optrekken. Samen gaan ze overleggen met onderwijsinstellingen, organisaties van werkgevers en de overheid ''om te zien hoe we dit kunnen realiseren''. Op bepaalde trajecten zijn treinen tijdens de spits vaak overvol.

De bewindsvrouw wil dat problemen die er zijn zo kort mogelijk duren voor een zo gering aantal reizigers. "Daarom heb ik aan de NS gevraagd: kijk wat je kunt en weeg alle opties af."

Bekijk de reactie van Dijksma:

Dijksma: het is niet anders
Dijksma: het is niet anders

Lastig jaar

Dijksma noemt 2016 voor de NS een lastig jaar. "Dat wisten we van tevoren. Het gaat er ook om dat we perspectief bieden voor de reizigers voor de jaren die daarna komen, maar ook voor de reiziger in 2016. We moeten alles doen wat in ons vermogen ligt", aldus Dijksma.

In februari gaat de staatsecretaris met de NS en consumentenorganisaties opnieuw kijken hoe de vlag erbij hangt. "We houden de vinger aan de pols."

Tevreden

Reizigersorganisatie Rover is tevreden over de maatregelen die NS neemt, maar de organisatie vreest dat hiermee de problemen nog niet tot het verleden behoren. Volgens Rover hangen de overvolle treinen veelal samen met vertragingen en incidenten ''waar er dagelijks te veel van zijn op het spoor''.