Zeven op de tien Nederlanders zeggen niet van plan te zijn vuurwerk af te steken met Oud en Nieuw. Ongeveer een kwart (22 procent) zegt vuurwerk af te steken met de groep mensen met wie hij de jaarwisseling viert en 6 procent gaat in zijn eentje vuurwerk afsteken.

Dit blijkt uit onderzoek onder 16.450 bezoekers van NU.nl en leden van het Mijn Stem-panel, waaruit een representatieve selectie van 2.000 personen is gemaakt.

Van de respondenten vindt 80 procent de toenemende aandacht voor veiligheid en milieu rond de jaarwisseling terecht. Eén op de tien Nederlanders vindt deze aandacht niet gerechtvaardigd en een even groot aandeel heeft hierover geen mening.

Vuurwerkverbod

Bijna een kwart van de ondervraagden (23 procent) is voorstander van een volledig verbod op vuurwerk. Ongeveer een derde (31 procent) is hier alleen voor als de gemeente een vuurwerkshow organiseert. Iets minder dan de helft van de mensen (44 procent) is tegen een vuurwerkverbod.

Hoewel de meeste mensen zeggen geen vuurwerk af te steken, ziet 43 procent van de respondenten het zelf afsteken van vuurwerk wel als een belangrijke Nederlandse traditie. 

Vuurwerk

© NU.nl/Jolien de Vries

Schade

Een klein deel van de respondenten (5 procent) is ooit gewond geraakt door vuurwerk en 17 procent kent iemand die vuurwerkverwondingen heeft opgelopen. Ook stelt 17 procent van de ondervraagden ooit materiële schade te hebben gehad door vuurwerk of vandalisme tijdens de jaarwisseling.

Een toenemend aantal gemeenten biedt tegenwoordig een vuurwerkshow aan tijdens de jaarwisseling. Ook is er een aantal gemeenten dat een of meerdere vuurwerkvrije zones instelt, waarin door particulieren geen vuurwerk mag worden afgestoken.