Nabestaanden van door het Nederlandse leger geëxecuteerde Indonesische mannen in Zuid-Sulawesi hebben in brieven aan de koning en ministeries aandacht in Nederland gevraagd voor hun zaak. 

Vrijdag worden in Zuid-Sulawesi de duizenden slachtoffers herdacht van standrechtelijke executies in 1946 en begin 1947.

De Nederlandse regering heeft in 2013 excuses aangeboden voor standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië. De nabestaanden die de brief hebben gestuurd willen graag dat de koning zich na al die jaren zelf uitspreekt over verzoening en excuses.

De Stichting Comité Nederlandse Ereschulden K.U.K.B. heeft de brieven verzameld. De stichting is de motor achter rechtszaken die nabestaanden hebben aangespannen tegen Nederland, wat heeft geleid tot schadevergoedingen.

De nabestaanden schrijven dat ze nog steeds gevoelens hebben van onrecht. Een van de briefschrijvers, een 79-jarige vrouw uit het dorp Manjalling, zegt dat de gebeurtenissen van destijds ''als een schaduw over de levens heeft gelegen'' van familieleden die getuige waren van de executies.

Trauma

''Het is een trauma voor ons gezin geweest. De gebeurtenis is zo duidelijk in onze geheugen gegrift, alsof het net heeft plaatsgevonden'', aldus de vrouw van wie haar vader werd doodgeschoten. Ze schrijft dat ze haar leven lang heeft gebeden voor gerechtigheid.

Een andere briefschrijver, uit Bulukumba: ''De angst, het trauma, het verdriet en het lijden is na die tientallen jaren niet minder geworden. We waren toen nog kinderen, inmiddels zijn we grootouders van vele kleinkinderen. De herinneringen aan deze gebeurtenissen zijn een beladen stuk geschiedenis dat niet mag worden vergeten door de komende generaties''.

Ondertekening

In totaal zijn drie brieven geschreven door nabestaanden uit verschillende plaatsen. Meer dan honderd nabestaanden hebben de brieven ondertekend.