De resultaten van de eindtoets van leerlingen op islamitische en reformatorische basisscholen zijn beter dan resultaten van scholieren van andere soorten scholen. 

Dat blijkt uit berekeningen van RTL Nieuws.

Leerlingen op reformatorische scholen halen gemiddeld een 7,24. Dit is het beste resultaat in het rijtje van soorten scholen waarvan er meer dan honderd in Nederland zijn.

In het lijstje met minder dan honderd stuks behalen de islamitische scholen het beste resultaat. Leerlingen op islamitische scholen hebben voor hun toets gemiddeld een 7,42 gehaald. In Nederland zijn 42 islamitische scholen.

In voorgaande jaren behaalden leerlingen van de algemene bijzondere scholen de beste score. De openbare scholen doen het het minst. Daar halen leerlingen gemiddeld een 6,89 voor de eindtoets.

Provincies

RTL vergeleek ook de resultaten per provincie. Scholieren in Limburg doen het aanmerkelijk beter dan leerlingen in de rest van Nederland. De Limburgse tieners behaalden voor hun eindtoets gemiddeld een 7,3.

Scholieren in Flevoland halen van alle provincies de laagste scores. In de twaalfde provincie behalen leerlingen gemiddeld een 6,88 voor hun eindtoets. Vorige jaar was Drenthe nog de slechtste provincie, met een gemiddelde score van 6,2.

Het landelijke gemiddelde cijfer voor de eindtoets is iets lager dan een 7.

Vergelijken

RTL kreeg de cijfers van de scholen voor het eerst in 2013. De scholen probeerden met een rechtszaak tegen te houden dat de cijfers openbaar werden, omdat ze vreesden dat de scores zouden worden gebruikt als ranglijst. Uiteindelijk werden de cijfers dus toch openbaar.

De resultaten van de scholen zijn vergeleken met de scores van vergelijkbare scholen. Hieruit kwam een rapportcijfer van iedere school. In dit cijfer zijn ook de sociale, economische en culturele achtergrond van alle leerlingen van de basisschool meegenomen. Zo is onder meer gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders en het aantal leerlingen dat niet in Nederland is geboren.