De werkzaamheden aan Utrecht Centraal gaan ook in 2016 voor overlast voor de reizigers zorgen.

Dat meldt spoorbeheerder Prorail"2016 wordt een jaar met veel werkzaamheden die voor reizigers niet altijd onopgemerkt zullen blijven", stelt bouwmanager Ronald Razeu.

Volgens een woordvoerster van Prorail zal de overlast vooral merkbaar zijn in de weekeinden en tijdens de vakanties.

Reizigers moeten rekening houden met langere reistijden en nog drukkere treinen. Wie de trein wil nemen op een route van of naar Utrecht Centraal, wordt aangeraden de reisinformatie goed te raadplegen.

Perronkappen

In 2016 wordt het emplacement Utrecht volledig omgebouwd. Aan de noord- en zuidzijde van het station worden sporen en bovenleiding vernieuwd en een nieuw beveiligingssysteem geïnstalleerd.

Er komen nieuwe perronkappen en perrons worden verbreed om meer ruimte te maken voor reizigers. Ook wordt het aantal sporen van Utrecht Centraal naar Utrecht Lunetten verdubbeld van vier naar acht.

Overschrijding

De grootschalige verbouwing moet eind 2016 zijn voltooid, beklemtoont een zegsvrouw. Het vernieuwde station kan in de toekomst 100 miljoen reizigers per jaar verwerken. Het was de bedoeling dat de renovatie eerder klaar was.

Ook liggen de kosten hoger dan verwacht. Deze overschrijding van de begroting was grotendeels ingecalculeerd, liet het ministerie van Infrastructuur en Milieu eerder weten.

Een ander groot project waar Prorail in 2016 veel tijd en energie in gaat steken, is het aanpassen van het spoorgebied rond Schiphol. Ook dit is een knelpunt dat met grote regelmaat leidt tot vertragingen en treinuitval.