Van de 1.600 politiemensen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, hebben er 118 niet de daarvoor vereiste Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). 

Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur donderdag aan de Tweede Kamer. Hij liet een inventarisatie uitvoeren naar aanleiding van de zaak rond de verdachte politiemol Mark M., die ook geen VGB had.

De meeste van de 118 medewerkers zullen meteen tijdelijk ander werk gaan doen totdat veiligheidsdienst AIVD een veiligheidsonderzoek heeft gedaan. Een ander deel kan echter niet zo snel andere werkzaamheden verrichten, omdat dit risico's oplevert.

Daarnaast zal er door de korpschef extra risicobeperkende maatregelen worden getroffen. Hieronder vallen (daar waar mogelijk) het intrekken van autorisaties en intensivering van de monitoring van bevragingen.

De VGB wordt afgegeven door de AIVD. De betreffende politiemensen zullen in overleg met de AIVD voorrang krijgen bij het veiligheidsonderzoek.

Politiemol

Vanwege de zaak rond Mark M. heeft de korpschef iedere politiemedewerker opnieuw tegen het licht gehouden.