Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat wordt uitgezocht of de bijna-ondergang van het ROC Leiden aan de toenmalige bestuurders daarvan persoonlijk te verwijten valt. 

Dat zei ze dinsdag bij de presentatie van een rapport over de gang van zaken.

In dat rapport, opgesteld door de commissie-Meurs, staat dat er voldoende aanleiding is voor zo'n onderzoek naar de aansprakelijkheid en dat onderschrijft de bewindsvrouw. Ze wil bovendien de financiële controle op onderwijsinstellingen verstevigen.

Het ROC Leiden, met 9000 leerlingen, stond aan het begin van de zomer aan de rand van de financiële afgrond als gevolg van veel te wilde nieuwbouw.

''Het hele project wordt gekenmerkt door te grote ambities, onvoldoende inzicht in de gevolgen van genomen besluiten en een gebrek aan regie'', aldus de commissie.

Onderwijsminister Jet Bussemaker wil onderzoek 

Jet Bussemaker wil onderzoek
Jet Bussemaker wil onderzoek

Vele miljoenen

De instelling werd op het nippertje door de politiek gered met vele miljoenen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde leerlingen en leerkrachten niet laten opdraaien voor de gevolgen van wat het bestuur had uitgespookt.

Volgens de commissie ''zijn onverantwoorde risico’s genomen. De commissie vindt dan ook dat het College van Bestuur in de periode 2001 tot 2011 onverantwoord en verwijtbaar heeft gehandeld.''

Onderzoek

Bussemaker vraagt de nu zittende toezichthouders om onderzoek naar de aansprakelijkheid. Ze noemde het dinsdag ''onacceptabel'' dat voormalige bestuurders ''onnodige en niet te rechtvaardigen risico’s'' namen en verplichtingen aangingen waarvan het eigenlijk wel duidelijk was dat die niet konden worden nagekomen.

Ze namen beslissingen met ''verregaande of onoverzienbare (financiële) consequenties zonder deugdelijke voorbereiding''.

Er wordt al gewerkt aan maatregelen om eerder te kunnen ingrijpen bij wanbeheer en het nemen van bepaalde risico's, ook naar aanleiding van de eerdere toestanden met financiën en kwaliteit bij de Amarantis Onderwijsgroep.

CNV

CNV Onderwijs wil naar aanleiding van het rapport dat er verscherpt toezicht komt op scholen. ''De huidige manier werkt niet, bestuurders van scholen moeten beter in de gaten gehouden worden'', aldus een woordvoerder.

De onderwijsbond wil ook dat er een discussie komt over de verdeling van het geld dat scholen te besteden hebben. Volgens CNV moet 90 procent van de geldmiddelen naar onderwijs gaan, en niet meer dan 10 procent naar 'overhead', zoals onderhoudskosten en beveiliging.

ROC Leiden wil niet reageren op de kritiek die een speciale commissie dinsdag naar buiten bracht. Het huidige bestuur en de toezichthouders vinden ''dat het hen niet past te spreken over het verleden'', laat de instelling in een verklaring weten.