De filezwaarte van de afgelopen maand is flink gestegen ten opzichte van november vorig jaar.

November is altijd al een drukke verkeersmaand, maar de filezwaarte (lengte maal duur van de file) lag nu in de ochtendspits 40 procent hoger en in de avondspits zelfs 50 procent, meldt de ANWB.

De vertraging is in de regio Amsterdam het meeste toegenomen, gevolgd door de regio Utrecht.

Volgens de ANWB stijgt de filezwaarte al meer dan anderhalf jaar. Dat komt voornamelijk door de aantrekkende economie.

Regen en wind

De drukste ochtendspits was op dinsdag 17 november en de drukste avondspits op donderdag 19 november. Regen en wind zorgden in vooral de Randstad voor lange files.

Voor het bedrijfsleven zijn de files geen pretje. Vorig jaar kostten files het Nederlandse bedrijfsleven in totaal 852 miljoen euro, bleek in november.

Dat berekende TNO in opdracht van verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Daarnaast zorgen de opstoppingen voor vertragingen in het productieproces.

De brancheverenigingen benadrukten de noodzaak van investeringen in verkeersknelpunten.