De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat de teelt van cannabis uit het illegale circuit verdwijnt. De teelt moet worden gereguleerd op een manier die de overheid verzekert van greep op gebruik, verkoop en productie, aldus de VNG.

De oplossing hiervoor is volgens de VNG een invoering van een systeem van gemeentelijke vergunningen. Dat zegt de vereniging in een rapport dat maandag wordt gepresenteerd, aldus de Volkskrant.

De teelt van cannabis is verboden, terwijl de verkoop via coffeeshops en gebruik wel toegestaan is.

"Er is een onhoudbare toestand ontstaan. Wij ervaren als lokale bestuurders grote maatschappelijke problemen," aldus de VNG volgens de krant.

"Door het gedogen biedt de overheid criminelen volop de ruimte om hun producten af te zetten. De cannabisindustrie is sterk verweven met georganiseerde criminaliteit die ook actief is in xtc en mensenhandel. We zien criminelen die trachten invloed te verwerven op het lokaal bestuur. We maken ons grote zorgen om de impact."

Vergunningensysteem

De vereniging stelt voor om een vergunningensysteem te beginnen waarbij een ondernemer zich meldt bij de gemeente. Daar krijgt hij onder strenge voorwaarden en na een screening op goed gedrag de gelegenheid om te telen en verkopen.