Apeldoorn maakt volgend jaar plaats voor honderd minderjarige vluchtelingen zonder ouders, die in de asielprocedure zitten.

Verspreid over de gemeente gaan vier tot twaalf kinderen in woongroepjes wonen onder begeleiding en toezicht van de zorginstellingen Lindenhout, Pactum en Timon, aldus de gemeente vrijdag.

De jonge vluchtelingen zijn nog niet in staat om zelfstandig op een vluchtelingencampus zoals in Nijmegen te wonen. De landelijke voogdij-instelling Nidos zoekt voor hen huizen, zodat de kinderen zo snel mogelijk een gewoon leven kunnen gaan leiden. Ze krijgen Nederlandse les en gaan zodra dat kan naar school.

In Nederland zijn op dit moment ruim 3.500 minderjarige vluchtelingen zonder ouders. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil kinderen zo snel mogelijk in een veilige omgeving plaatsen, omdat ze makkelijk slachtoffer kunnen worden van mensenhandelaren.