Knoops Advocaten bereidt namens twee oud-politici van Bonaire een miljoenenclaim voor tegen de Nederlandse staat.
 

Hij heeft een bericht daarover in de Volkskrant vrijdag bevestigd.

In de zogenoemde 'Zambezi-zaak' sprak de Hoge Raad eerder dit jaar politici Ramonsito Booi (68) en Burney el Hage (46) vrij. El Hage was vice-premier van de Nederlandse Antillen en Booi was jarenlang de leider van de UPB, de grootste partij op het eiland.

Zij werden zeven jaar lang ten onrechte beschuldigd waren van drugshandel, goudsmokkel, mensenhandel, witwassen, valsheid in geschrifte en corruptie.

Zwartboek

Volgens advocaat Geert-Jan Knoops toont de Zambezi-zaak aan dat de kwaliteit van de rechtspraak, met name de opsporing en vervolging, in Caribisch Nederland moet worden verbeterd.

De Stichting Behoorlijk Bestuur in Bonaire (Fundashon Bon Gobernashon) publiceerde in 2007 een zwartboek dat in 2009 aanleiding gaf tot een grootscheeps onderzoek door het OM en de Rijksrecherche. Er werden invallen gedaan bij de verdachten en veel documenten in beslag genomen.

De zaak zorgde voor veel opschudding op het eiland. Booi zou giften hebben aangenomen en onder meer valsheid in geschrifte hebben gepleegd bij de aankoop van een terrein. El Hage zou giften hebben aangenomen in ruil voor vergunningen en samen met zijn echtgenote hypotheekfraude hebben gepleegd.

Persoonlijke schade

Tot ieders verbazing werd de zaak eerder geseponeerd. De stichting ging daartegen in beroep waarna het onderzoek in 2012 werd hervat.

Knoops, die het tweetal al jaren verdedigt, noemde het vervolgonderzoek toentertijd "onwettig" omdat het Hof al in 2010 had besloten dat de zaak moest worden stopgezet. De affaire zou grote persoonlijke schade aan de verdachten hebben gebracht.

El Hage stelt in de Volkskrant dat hij en zijn collega zwart zijn gemaakt door politieke tegenstanders die het niet eens waren met de aansluiting van Bonaire bij Nederland die zij bepleitten.