Er is opnieuw een bestrijdingsmiddel met een neonicotinoïde als werkzame stof verboden door de toezichthouder, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Potatoprid wordt gebruikt in de aardappelteelt om virusoverdracht door luizen te voorkomen. Vanaf 1 januari is het middel verboden.

Stoffen als neonicotinoïde worden door experts in verband gebracht met de sterfte van onder meer bijen.

De zaak tegen het middel Potatoprid, dat door het Nederlandse bedrijf Adama wordt gemaakt, was aangespannen door Natuur & Milieu en Greenpeace. Adama gaat waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak.

Imidacloprid

Het Ctgb heeft aan een ander bestrijdingsmiddel met een neonicotinoïde als werkzame stof, imidacloprid, extra eisen gesteld. Dat middel mag alleen nog maar geleverd worden aan tuinbouwbedrijven die hun afvalwater voor 99,5 procent kunnen zuiveren.

Hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu Sijas Akkerman vindt dat een stap in de goede richting, maar volgens hem zijn we er nog niet. "Er is nog steeds geen verbod op een aantal andere middelen die slecht zijn voor bijen en nuttige insecten. Wij roepen het Ctgb op om deze middelen ook te verbieden."