Rijkswaterstaat gaat op de kribben in de IJssel een onkruidverdelger gebruiken die volgens onder meer de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin slecht is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Rijkswaterstaat heeft volgens een woordvoerder toestemming om het zogenoemde glyfosaat te gebruiken, omdat de waterveiligheid in het geding is.

Een verbod op het gebruik van glyfosaat, de werkzame stof in onkruidbestrijder Roundup, is in de maak.

Volgens de dienst mag het middel gebruikt worden bij het bestrijden van ongewenste planten- en bomengroei als de veiligheid in het geding is. In de kribben in de IJssel zitten boomwortels die op geen enkele andere manier verwijderd kunnen worden.

Rijkswaterstaat gaat tussen Brummen en Bronckhorst bomen en struiken kappen om de rivier in de uiterwaarden meer ruimte te geven en het zicht voor schippers te verbeteren. De stobben van gekapte bomen op de rivierkribben worden aangestreken met glyfosaat.

''De boomwortels zijn zo dik en zo ver in de kribben gegroeid dat ze niet op een andere manier definitief verwijderd kunnen worden'', aldus een woordvoerder van de dienst. ''Omdat we glyfosaat in het water willen voorkomen, wordt er niet gespoten.''

Volksgezondheid 

De meningen over de giftigheid van glysfosaat lopen uiteen. Volgens de Vewin veroorzaakt het middel watervervuiling die ver boven de norm ligt. Water uit de IJssel wordt op een aantal plekken gebruikt om drinkwater van te maken.

Rijkswaterstaat wil in maart volgend jaar starten met de bomenkap langs de rivier.