Buitenlandse studenten blijven na hun opleiding graag in Nederland wonen. Vijf jaar na afstuderen woonden ongeveer vier op de tien studenten nog steeds in Nederland.

Ze zijn niet teruggekeerd naar hun land van herkomst of doorgereisd naar een ander land. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor EP-Nuffic, een organisatie die zich richt op internationalisering in het Nederlands onderwijs.

De onderzoekers keken naar 7350 buitenlanders die in het collegejaar 2008-2009 waren afgestudeerd. Aan het begin van het volgende studiejaar, op 1 oktober 2009, woonde 70 procent nog in Nederland. Twee jaar later was iets minder dan de helft nog hier. Op 1 oktober 2013 stond 38 procent hier nog ingeschreven.

Van de blijvers heeft 70 procent een baan. Vooral mensen die een opleiding gezondheid of bètatechniek hebben gevolgd, blijven hier wonen en werken.