Het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is enige tijd ontruimd geweest na de vondst van een verdacht pakketje. Het bleek loos alarm.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd erbij gehaald om het pakketje te onderzoeken.

Daaruit bleek dat het niet om een explosief ging. ''Het was een pakket papieren, dat op een ongebruikelijke plaats in het gebouw bleek te zijn neergezet", aldus een politiewoordvoerder. 

Een deel van de omgeving werd afgezet.

Huizen

Ook In het politiebureau in Huizen is een verdacht pakketje gevonden. Ook hier bleek het om een loos alarm te gaan.

Het politiebureau was korte tijd ontruimd en het verkeer werd omgeleid, 

Haarlem

In Haarlem werd er met explosievenhonden uit voorzorg onderzoek gedaan naar een verdacht voorwerp in een trein. Dit bleek geen explosief te zijn en forensische opsporing heeft het voorwerp meegenomen voor nader onderzoek.

Heeft u foto’s of videos bij dit nieuws? Upload via NUfoto.