Bij kinderen die in nood- en cririsopvang leven wordt vaak niet voldaan aan basisbehoeften als stabiliteit en veiligheid. De Nederlandse overheid moet daarom meer doen voor het verwezenlijken van de rechten van asielzoekerskinderen. 
 

Die oproep doen 158 organisaties, waaronder Unicef, het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, Lilianefonds en Oxfam Novib.

Op dit moment wonen er tienduizend gevluchte kinderen in Nederland. Een deel daarvan leeft in nood- en crisisopvang.

"Ze moeten heel vaak verhuizen, hebben onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en hun sociale contacten worden steeds onderbroken", melden de organisaties. Zij willen "dat kinderen de bescherming en verzorging krijgen die ze nodig hebben en waar zij recht op hebben".

De organisaties benadrukken dat het donderdag precies 26 jaar geleden in het VN-kinderrechtenverdrag is bepaald dat asielzoekerskinderen dezelfde rechten hebben als alle andere kinderen in een land.

Overheid

Het is volgens de organisaties de taak van de overheid om deze rechten te verwezenlijken. Het gaat volgens hen niet om luxeproblemen, want uit onderzoek zou blijken dat kinderen hun hele leven last kunnen hebben van de kind-onvriendelijke opvang.

De organisaties leggen de focus vooral op het normaal laten leven van kinderen. Zo moeten zij bijvoorbeeld naar school kunnen, maar ook met elkaar kunnen spelen, sporten en knutselen. Daarnaast moeten de ouders worden ondersteund in het opvoeden van hun kinderen.

"Kortom, om kinderen het leven niet nodeloos moeilijker te maken dan het gegeven hun omstandigheden al is", besluiten de organisaties.

Kinderombudsman

Kinderombudsman Marc Dullaert praat vrijdag met kinderen die gevlucht zijn naar Nederland. Om een goed beeld te krijgen hoe het de kinderen in Nederland vergaat, bezoekt hij ook opvanglocaties en praat hij met vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij de opvang. Dat heeft de organisatie Kinderombudsman laten weten.

Dullaert is de leider van een werkgroep van veertig Europese kinderombudsmannen uit 33 landen. Deze is onlangs opgericht om erop toe te zien dat alle vluchtelingenkinderen die naar Europa komen de veiligheid, het onderwijs en de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Het is vrijdag internationale dag voor de rechten van het kind.

SP

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen steunt de oproep, maar ziet hem vooral als een signaal richting gemeenten. "Zij kunnen door locaties beschikbaar te stellen helpen voorkomen dat kinderen keer op keer na een paar dagen moeten verkassen", stelt ze.

"De Rijksoverheid moet daarnaast beter meehelpen om kinderen aan de randen van de Europese Unie te helpen. Hun situatie is vaak nog veel slechter."

Gesthuizen erkent wel dat draagvlak onder de bevolking belangrijk is bij de opvang van asielzoekers. "Iedereen snapt dat de situatie niet simpel is. De overheid kan het alleen beter doen als er bereidheid is onder de bevolking. Hopelijk is die er altijd wanneer het om kinderen gaat."

Ook volgens PvdA-Kamerlid Attje Kuiken valt het niet mee om alle vluchtelingen op te vangen. "Ondanks de vele vluchtelingen die naar Nederland komen kunnen we mensen nog steeds opvangen, maar de omstandigheden zijn niet ideaal", aldus Kuiken, die benadrukt dat alle kinderen recht hebben op "onderwijs en een zo normaal mogelijk leven".

"Daarom hebben we nog meer langdurige opvangplekken nodig, zodat we beter voor deze kinderen kunnen zorgen. Ik roep gemeenten op deze plekken beschikbaar te stellen."

Video: De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland in 60 seconden

In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland