Het bedrijf Sitech op industrieterrein Chemelot in Geleen moet de lozing van pyrazool in de Maas sterk verminderen.

Het waterschap Roer en Overmaas heeft Sitech in oktober terecht een dwangsom opgelegd wegens overschrijding van de maximumnorm voor het lozen van deze chemische stof. Dat bepaalde de rechtbank Limburg woensdag in een kort geding.

De rechtbank vindt dat er helemaal geen pyrazool geloosd mag worden, onder meer vanwege het belang van de drinkwatervoorziening uit de Maas. Om de lozingen zoveel mogelijk te beperken, legt de rechter een nieuwe, lagere norm voor maximale lozingen op.

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) haalt sinds juli geen drinkwater meer uit de Maas vanwege pyrazoolvervuiling vanaf Chemelot, die zich een aantal keren voordeed.