Boswachters mogen de komende jaren duizenden damherten afschieten in de duingebieden tussen IJmuiden en Den Haag. 

De provincie Noord-Holland heeft een plan hiervoor goedgekeurd, meldt de Faunabeheereenheid.

In het gebied, dat ook bekendstaat als de Amsterdamse Waterleidingduinen, leven momenteel ongeveer 3.800 damherten. De populatie groeit flink door de geboorte van nieuwe kalveren.

Door het afschieten moet de populatie in 2020 zijn teruggebracht tot duizend dieren. De schatting is dat er de eerste tijd duizend damherten per jaar worden gedood.

Ontheffing

De provincie verwacht eind deze maand ontheffing te verlenen voor de afschot, waartegen nog formeel bezwaar kan worden gemaakt. Het grote aantal damherten zorgt volgens de Faunabeheereenheid voor veel overlast, vooral door herten die buiten het leefgebied komen.

Vorig jaar waren er 61 aanrijdingen met damherten. Daarnaast zorgen de dieren voor schade aan landbouwgrond, tuinen en begraafplaatsen. In het gebied zelf neemt het aantal plantensoorten af door het vele grazen.

Schade

Sinds 2011 worden maatregelen genomen om de populatie en schade te beheersen. Het plaatsen van hekken, rasters, wildroosters en alleen afschot buiten de leefgebieden blijkt volgens de Faunabeheereenheid onvoldoende effectief. Doodgeschoten damherten gaan naar de poelier, om opgegeten te worden.

De Partij voor de Dieren in Noord-Holland heeft al aangekondigd de beslissing aan te vechten. ''Door de jacht worden natuurlijke processen verstoord, die de basis zijn voor biodiversiteit.''

Zo is de bedreigde vlinder de Keizersmantel juist afhankelijk van de dieren, stelt de partij. Ook zouden de damherten essentieel zijn voor de natuurbeleving van mensen en vooral kinderen. ''Zij kunnen op deze bijzondere plek oog in oog staan met wilde dieren in hun natuurlijke omgeving.''

De Partij voor de Dieren roept op tot een protestactie op 25 januari in het provinciehuis van Haarlem.