Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de minimumleeftijd voor het behalen van het buschauffeursrijbewijs verlagen. Daardoor kunnen 18- tot 21-jarigen bestuurder worden.

Er zijn jongeren die de middelbare school verlaten en graag beroepschauffeur willen worden, maar nu nog niet aan een opleiding kunnen beginnen.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zijn er geen goede redenen om de leeftijdgrens van 21 jaar te handhaven, aldus het ministerie woensdag.

De afgelopen jaren is al een proef gedaan met chauffeurs vanaf achttien jaar. Vervoersbedrijven bleken streng te selecteren bij de toelating van kandidaten tot de beroepsopleiding. Daarnaast kennen bijvoorbeeld België, Duitsland en Groot-Brittannië de lagere leeftijd al.

Bij touringcars mogen achttienjarigen op trajecten rijden tot vijftig kilometer, hoewel met een lege bus langere afstanden mag worden afgelegd. Vanaf twintig jaar geldt er geen maximale afstand.