Veertig procent van de Nederlandse gemeenten beantwoordt e-mail van burgers niet binnen de daarvoor opgestelde termijn.

In de zogeheten e-mailgedragslijn waar gemeenten aan moeten voldoen, staat dat binnen twee dagen op e-mails gereageerd moet worden. Bij complexe zaken en verzoeken moet binnen tien dagen antwoord zijn verstuurd.

Dat blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie Wij Verdienen Beter. De organisatie verzond per e-mail de vraag 'Kunt u de verordening jeugdhulp toezenden?' naar alle 393 gemeenten. In 31 gevallen werd de e-mail niet beantwoord.

Ook werd bekeken of gemeenten hun mailadres op de website vermelden en of zij vragen naar overbodige gegevens zoals geslacht of burgerservicenummer.

Volgens het onderzoek antwoorden 155 gemeenten snel op e-mail, hebben zij respect voor de privacy van de vragensteller en staat het mailadres goed op de website vermeld.

E-mailgedragslijn