Het waterpeil in de Rijn is in bijna veertig jaar tijd niet zo lang zo laag geweest. Het record werd maandag verbroken.

Dat meldt Rijkswaterstaat dinsdagmiddag.

"Nederland kampt op dit moment met de langste aaneengesloten laagwaterperiode op de Rijn sinds 1976. Het record uit het extreem droge jaar 1976 was 120 dagen achtereen laagwater op de Rijn."

De lage waterstand is erg lastig voor schepen. "De diepgang op de rivieren is verminderd. Schepen kunnen hierdoor minder lading vervoeren", aldus Rijkswaterstaat.

Klagen

Bij verladersorganisatie EVO hebben zich de laatste tijd dan ook veel bedrijven gemeld die klagen over vertragingen en hogere kosten.

''Omdat schepen per keer minder lading kunnen meenemen, moeten de producten met meer schepen vervoerd worden. Dat kost meer. Tegelijkertijd neemt de vraag naar schepen toe, wat de prijs ook weer opdrijft'', aldus EVO. "De laagwaterstand in de Rijn is in Nederlandse fabriekshallen en distributiecentra voelbaar.''

De dienst verwacht dat de situatie de komende dagen niet verandert.

Natuur

De natuur ondervindt nog geen hinder van de laagwaterstand omdat het groeiseizoen voorbij is. "Er is nog voldoende water om aan de watervraag van industrie en drinkwaterwinning te voldoen", aldus Rijkswaterstaat.