In tegenstelling tot medicijnen voor het menselijke lichaam, is er weinig bekend over de schadelijke effecten op de waterkwaliteit van diergeneesmiddelen.

 Reden voor onderzoeksinstituut CLM om deze risico's in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van onder meer kennisinstituut van de waterschappen STOWA, de provincie Noord-Brabant en brancheorganisatie Vewin.

In Nederland wordt het gebruik van diergeneesmiddelen niet centraal geregistreerd. Ook de verkoopcijfers van deze middelen zijn niet openbaar. Bovendien is er over de milieueffecten van medicijnresten in mest weinig bekend. Daardoor kunnen waterbeheerders de risico's moeilijk inschatten.

Restanten van diergeneesmiddelen komen via urine en mest van koeien en varkens uiteindelijk in het grond- en oppervlaktewater terecht. CLM gaat het gebruik van geneesmiddelen voor dieren inventariseren door in gesprek te gaan met onder meer veeartsen, dierenartsenpraktijken en brancheorganisaties.