De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt twee calamiteiten en klachten over een angstcultuur op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht.

Diverse artsen van de afdeling keel-, neus en oorheelkunde van het universitaire ziekenhuis hebben de zaak bij de IGZ aangebracht.

Het tv-programma Zembla besteedt woensdag aandacht aan de zaak en heeft informatie over de incidenten aan de IGZ gegeven. Een van de calamiteiten zou gaan om een halsslagader die tijdens een operatie per ongeluk is doorgesneden. "Als de informatie juist is, dan is dat ernstig", aldus de IGZ.

Het UMC heeft naar aanleiding van de uitzending van Zembla aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke patiënteninformatie.

De artsen stuurden hun brandbrief vorig jaar al aan de IGZ. Het onderzoek dat de inspectie toen begon, strandde doordat het verhaal van de Raad van Bestuur sterk verschilde van dat van de melders en er geen concrete voorbeelden van incidenten waren gegeven.

Anonimiteit

De melders durfden die voorbeelden niet te geven uit angst hun anonimiteit te verliezen.

"Zonder de beschikking over concrete informatie had de inspectie op dat moment onvoldoende aanknopingspunten voor een onderzoek. Ook tijdens een onaangekondigd bezoek eerder dit jaar aan de afdeling KNO heeft de inspectie geen onveilig werkklimaat en/of angstcultuur kunnen vaststellen."

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester is geschrokken van het bericht. "Een angstcultuur leidt tot onveiligheid en dat is gevaarlijk in de zorg en zeer demotiverend voor medewerkers", stelt ze.

Pia Dijkstra (D66) vindt dat het nu aan IGZ, UMC en de beroepsgroep is om de zaak verder uit te zoeken.