Twee Eritrese tolken mogen niet meer werken voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, omdat ze een ''sterke schijn van betrokkenheid bij het regime'' in hun vaderland tegen zich hebben.

Dat erkent verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff in een brief aan de Kamer.

GroenLinks wilde opheldering over het ontslag van twee, juist omdat Dijkhoff in juni nog meldde dat ze niets met het dictaroriale regime hadden te maken.

Uit een eerder onderzoek kwam namelijk naar voren dat de twee niet in verband konden worden gebracht met het Eritrese regime. Maar nieuw onderzoek wijst dus in een andere richting en daarom gebruikt de IND de twee niet meer.

''Voor de IND is het noodzakelijk dat zij omstandigheden creëert waarin asielzoekers in volledige vrijheid kunnen verklaren'', aldus de bewindsman.

Verbaasd

GroenLinks is verbaasd. ''Merkwaardig dat de staatssecretaris zo'n draai maakt: eerst weet hij pertinent zeker dat de tolken niet betrokken zijn bij het Eritrese regime, maar vervolgens stelt hij wel een onderzoek in dat leidt tot het op non-actief stellen van de tolken.

Een asielzoeker moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar tolken niet betrokken zijn bij het regime waarvoor hij is gevlucht. Ik wil van Dijkhoff weten wat hij gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen", aldus Kamerlid Linda Voortman.

Nieuwkomers

Na de Syrische vluchtelingen zijn de asielzoekers uit Eritrea de grootste groep nieuwkomers in Nederland. In de eerste acht maanden van dit jaar meldden zich in Nederland ruim 6000 Syrische en ruim 5300 Eritrese asielzoekers.