Het college van de gemeente Steenbergen stelt de gemeenteraad voor om tweehonderd tot driehonderd asielzoekers op te vangen.

De gemeenteraad spreekt op 9 november over het voorstel tijdens een oordeelvormende vergadering. In totaal kunnen hierbij maximaal 120 burgers aanwezig zijn. Zij dienen zich vooraf online aan te melden.

De eerste 120 mensen krijgen een bericht dat ze welkom zijn. Daarna dienen zij een bevestigingsmail en een identiteitsbewijs mee te nemen. Vos: "We willen de vergadering rustig laten verlopen. Er zal wel een zekere beveiliging aanwezig zijn en de politie is aanwezig maar niet groter dan strikt noodzakelijk is."

"Iedere keuze die de gemeenteraad neemt, zullen we respecteren, maar als we de input van de inwoners van Steenbergen afpellen komen we tot deze conclusie. Het liefst huisvesten we gezinnen voor de duur van twee jaar op minimaal twee of meer locaties", geeft burgemeester Joseph Vos aan.

Raadpleging

Bewoners van de gemeente Steenbergen hadden eerder aangegeven liever geen groot asielzoekerscentrum te zien komen. De bevolking werd op verschillende manieren geraadpleegd.

Dat gebeurde via een uiterst beladen beeldvormende vergadering in ’t Cromwiel, e-mails die de gemeente ontving en de enquête die werd uitgezet onder de inwoners van de gemeente. Die werd maar liefst vierduizend keer ingevuld.

Dubbele stemmen en stemmen van mensen die niet in de gemeente Steenbergen wonen telden niet mee. Dat leverde uiteindelijk 1.434 bruikbare respondenten op. De uitkomst was volgens Vos half om half.

Akkoord

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van het college dan wordt die status quo doorgegeven aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Die bepaalt uiteindelijk of wel of geen gebruik wordt gemaakt van een aanbod. Wanneer het COA positief reageert, volgen gesprekken tussen deze organisatie en de gemeente Steenbergen om te komen tot een locatiekeuze.

Het college opperde eerst een asielzoekerscentrum voor zeshonderd mensen voor een duur van vijf tot tien jaar op het braakliggende terrein op Buiten de Veste. Volgens Vos neemt het COA nu ook genoegen met kleinere opvanglocaties.

De burgemeester heeft goed geluisterd naar de reacties van de respondenten: "De inwoners gaven aan dat ze een azc niet te dicht bij een school wilden hebben. Dat hebben we goed gehoord."