Automobilisten in Nederland staan gemiddeld langer in files, die ook nog eens langer worden, ondanks maatregelen van de overheid om de files juist te bestrijden. 

De zogeheten filezwaarte in Nederland is in oktober met 16 procent toegenomen ten opzichte van oktober 2014. Dit heeft de ANWB zondag laten weten.

De automobilistenvereniging, die dagelijks de weggebruikers informeert over de verkeerssituatie, berekent de filezwaarte door de lengte van de files te vermenigvulden met de duur ervan.

De forse groei van 16 procent is volledig toe te schrijven aan de zwaardere avondspitsen. De ANWB verwacht dat de filegroei blijft doorzetten, door de verbeterde enomische situatie.

Zo zijn er signalen over stijgende volumes in de logistieke sector. De positieve effecten van de aanpak van knelpunten en de openstelling van extra rijstroken lijken uitgewerkt.