Politietop erkent fouten in zaak politiemol

Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie erkent dat er fouten zijn gemaakt in de zaak van politiemol Mark M. die eind september werd gearresteerd. 

De 28-jarige man uit Weert werkte in een vertrouwensfunctie terwijl hij nog niet aan de screeningsvereisten voldeed.

Hij kwam hierdoor in het bezit van autorisaties die ook niet tijdig werden ingetrokken en waarmee hij in een later stadium op grote schaal en jarenlang politie-informatie kon blijven inzien.

Korpschef Bouman spreekt van een ''dure, maar uiterst leerzame les''. Hij noemt M. de ''rotste appel sinds tijden'' binnen de politie en ''ronduit een smet op ons blazoen''. Bouman zegt het zich bijzonder aan te trekken ''dat dit kon gebeuren door missers van politiemensen''. De politie neemt per direct maatregelen om herhaling te voorkomen.

Gekopieerd

De medewerker van de Landelijke Eenheid heeft jarenlang, van augustus 2011 tot eind september dit jaar, bij informatie gekund waar hij niet voor geautoriseerd was.

Bronnen binnen de politietop zeggen vrijdag tegen de Volkskrant dat de politiemedewerker vijfduizend pagina's vertrouwelijke informatie heeft gekopieerd. Een deel daarvan verkocht hij door aan criminelen.

M. begon in 2009 aan de Politieacademie. Maar bij zijn overplaatsing naar een vertrouwensfunctie bij de Dienst Nationale Recherche gaf de inlichtingendienst AIVD na een uitgebreider onderzoek geen Verklaring van Geen Bezwaar af.

M. werd daarop overgeplaatst naar de 'minder vertrouwelijke' Dienst Infra. Verzuimd werd echter de autorisatie voor de vertrouwensfunctie in te trekken, waardoor hij nog bij de informatie kon.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog hoeveel zaken er zijn geschaad door de corruptie. Dat onderzoek is waarschijnlijk in december afgerond.

Maatregelen

Politieminister Ard van der Steur neemt verschillende maatregelen naar aanleiding van de affaire. Zo moet de korpschef nu naar aanleiding van deze zaak bij alle vertrouwensfuncties waarvoor een zogenoemd Veiligheidsonderzoek A is vereist, controleren of aan de betreffende medewerker een Verklaring van geen bezwaar is afgegeven, schrijft Van der Steur aan de Tweede Kamer.

De korpschef moet ook steekproeven nemen in hoeverre de thans toegekende autorisaties voldoen, de toestemming dus aan mensen voor bepaalde handelingen.

''Op basis van de nu bekende feiten constateer ik dat er grote fouten zijn gemaakt, waardoor betrokkene in de gelegenheid is gekomen respectievelijk gebleven om politie-informatie aan onbevoegden te verstrekken'', aldus Van der Steur.

Hij beschouwt de zaak als ''zeer ernstig''. ''Integriteit is de ruggengraat van de politie en dient voor alle medewerkers van de politie boven alle twijfel verheven te zijn.''

Lees meer over:
Tip de redactie