De Nederlandse natuur herstelt voorzichtig. Vooral onder het zoetwateroppervlak groeit de natuur erg hard.

Dat meldt de Volkskrant donderdag op basis van onderzoek van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Sinds 1990 is er een licht herstel zichtbaar in Nederland. De populaties van diersoorten zijn sinds dat jaar met ongeveer 15 procent gestegen, die conclusie trekt het WNF in het eerste Living Planet Report voor Nederland.

Het rapport is gebaseerd op de Living Planet Index. Daarin wordt de populatieontwikkeling van meer dan vierhonderd diersoorten berekend op basis van tellingen die gedaan zijn tussen 1990 en 2013. De stijging compenseert volgens het WNF slechts een fractie van het grote verlies in de vorige eeuw.

Vooral diersoorten die leven in zoet water, moerassen en in de open Noordzee zorgen voor de groei. Vrijwel alle vissoorten groeien in aantal of waren stabiel. Ook libellen en vogels die rond het water leven komen meer voor. De onderzoekers noemen de verbeterde waterkwaliteit als belangrijke oorzaak hiervan. Het WNF noemt het opvallende natuurherstel hoopgevend, maar gering en kwetsbaar.

Roodborst

Op land is de situatie iets minder positief. Op het agrarisch landschap was de krimp van het aantal dierpopulaties 40 procent, in natuurgebieden nam het aantal met 30 procent af. Slechts enkele diersoorten die bijna overal kunnen overleven namen toe in aantal, het gaat daarbij om bepaalde vleermuizen, soorten vlinders of de roodborst.

"Dit rapport zegt misschien niet alles over de verscheidenheid aan diersoorten, over de biodiversiteit, maar wel over de populatiedynamiek. En je ziet dan dat de specialistische soorten achteruit gaan", aldus Berry van der Hoorn, die namens Naturalis bij het rapport betrokken was.

Natuurbescherming

De voorzichtige toename van dieren laat volgens het WNF zien dat gerichte natuurbescherming werkt. Sinds begin jaren negentig is de natuur beter beschermd en de milieudruk verminderd dankzij Europese regelgeving en gericht natuurbeschermingsbeleid.

"Nederland kan aan de vooravond staan van historisch natuurherstel", aldus WNF-directeur Johan van de Gronden. "Dit rapport geeft ons daarvoor de handvatten. Vooral als we de uiterst schadelijke intensieve landbouw kunnen kantelen naar een milieusparende variant kan het prille herstel zich vol doorzetten."