Er lopen in Nederland steeds meer verwarde mensen op straat. Er is veelal sprake van een psychiatrische stoornis, waardoor de druk op de laagdrempelige opvang toeneemt.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Leger des Heils.

De helft van deze mensen is niet in staat, ook niet op lange termijn, zelfstandig te wonen, maar blijft aangewezen op een beschermde woonvorm. Het Leger des Heils ziet dat voor deze mensen steeds minder plekken beschikbaar zijn. Het Leger pleit dan ook voor meer beschermd wonen, psychiatrische hulp op straat en drangzorg door burgemeesters.

"Binnen het Leger des Heils zien we al langere tijd dat de samenstelling verandert van de groep mensen die op straat leeft", stelt woordvoerder Cornel Vader. "We zien ook dat de opvang verstopt raakt. Mensen blijven langer zitten door gebrek aan doorstroommogelijkheden en de ernst en complexiteit van de problematiek waar ze in zitten."

Laagdrempelige opvang

Uit een onafhankelijk onderzoek, verricht in de laagdrempelige dag- en nachtopvang van het Leger des Heils, blijkt dat bij 53 procent van de bezoekers sprake is van een psychische stoornis. Twee op de vijf bezoekers heeft een verstandelijke beperking. Bij 56 procent van de onderzochten is een verslaving vastgesteld en bijna de helft heeft een persoonlijkheidsstoornis.

Bij in totaal 57 procent van deze groep sprake van agressief, intimiderend en bedreigend gedrag. Ruim de helft heeft ooit in de gevangenis gezeten.

Meer bevoegdheden 

Het Leger des Heils pleit voor meer kleinschalige beschermd woonplekken. Er is meer psychiatrische kennis op straat nodig, bijvoorbeeld door deze expertise aan sociale wijkteams en laagdrempelige opvangvoorzieningen toe te voegen. Daarnaast zou verruiming van de bevoegdheden van de burgemeester helpen om drangzorg mogelijk te maken. Sommige mensen hebben een stok achter de deur nodig om hulp te accepteren, zo stelt de organisatie

Het onderzoek is gedaan in twee provinciesteden in Limburg en Zuid-Holland. In deze opvangcentra zijn 108 mensen geobserveerd, gesproken en gediagnosticeerd. Vervolgens is deze informatie vergeleken met de informatie uit de bestaande dossiers.