Het imago van de Onderwijsinspectie moet veranderen. Daarbij moeten inspecteurs meer de rol aannemen van een 'kritische vriend' dan van een 'politieagent'. 

Dat blijkt dinsdag uit een rondgang van de Volkskrant langs schoolleiders.

De directeuren namen deel aan een pilotstudie van de Onderwijsinspectie. Sinds begin dit jaar werd op zevenhonderd scholen geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze van de inspecteurs.

Zij proberen minder de boeman te zijn, en meer de dialoog aan te gaan. Het doel is daarmee de kwaliteit te verbeteren.

Schoolleiders zien die nieuwe houding wel zitten, wijst de rondgang uit. "Voorheen namen inspecteurs je de maat. Ze kwamen binnen en vertelden wat ze wilden zien. Nu is de school echt een gesprekspartner", illustreert directeur Michiel van Dijck van Sterrenschool De Ruimte in Son en Breugel in de Volkskrant.