De provincies Brabant, Limburg en Flevoland geven geen gehoor aan de oproep van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) om grootschalige noodopvang voor vluchtelingen te realiseren.

De woordvoerders van de commissarissen van de Koning van Noord-Brabant en Limburg hebben dat vrijdag tegenover NU.nl bevestigd. De CvdK in Flevoland deed soortgelijke uitspraken voor Omroep Flevoland.

Minister Plasterk riep deze maand iedere provincie op grootschalige opvang op te tuigen naar het voorbeeld van het Nijmeegse Heumensoord waar drieduizend vluchtelingen in de noodopvang zitten.

Maar dat zien de twee provincies niet zitten. Een Brabantse 'Heumensoord' wordt volgens de commissaris van de Koning van de provincie Wim van de Donk "over het algemeen niet als wenselijk beschouwd", meldt RTL Nieuws vrijdag.

Kleinere opvang

Van de Donk is na consultatie met de burgemeesters van zijn provincie tot de conclusie gekomen dat er meer draagvlak is voor vijf tot tien kleinere opvanglocaties, aldus de zegsman van de commissaris. Op iedere locatie zou plaats zijn voor maximaal honderd tot driehonderd vluchtelingen.

Daarmee zou Noord-Brabant kunnen voldoen aan de oproep van Plasterk aan de provincies om 2.000 tot 2.500 vluchtelingen op te vangen in de noodopvang.

Draagvlak 

De Limburgse commissaris Theo Bovens stelt dat zijn provincie op dit moment geen locaties voorhanden heeft voor grootschalige opvang, zo heeft hij staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) per brief laten weten. Ook hij pleit voor meerdere kleinschalige noodopvanglocaties, omdat dat beter zou zijn voor het draagvlak onder de inwoners.

Ook in Flevoland komt er voorlopig geen grootschalige noodopvang voor vluchtelingen. Commissaris van de Koning Leen Verbeek zoekt liever naar plekken die beter passen in de samenleving, zo meldt hij voor Omroep Flevoland.

Animatie: in60seconds.nl

Prop

Die grootschalige noodopvang is volgens het kabinet nodig om de gegroeide vluchtelingenstroom het hoofd te bieden. Volgens Dijkhoff zit er "een prop" in het asielsysteem. 

Nieuwe vluchtelingen die aankomen kunnen niet in een asielzoekerscentrum terecht, omdat daar een tekort aan is. Dat komt doordat vluchtelingen met een verblijfsstatus niet vanuit het azc kunnen doorstromen naar de woningmarkt en de registratie van de asielzoekers langzaam verloopt. Nieuwe vluchtelingen moeten daarom in noodopvanglocaties worden ondergebracht.